Om WellNetWork

WellNetWork Ideell Förening är ett nätverk för företag inom hälsa och välmående.

I vår förening står vi upp för fria val, mänskliga rättigheter där alla har lika värde oavsett vad man väljer. Ett hälsosamt liv där alla kan stödja och utveckla sin egen hälsa är självklart för oss.

Några åtgärder du själv kan göra för att stötta dej och din hälsa är:

  • God sömn! Se till att du sover ca 8 tim/natt.

  • Rör på dej varje dag,  gärna utomhus så kroppen blir ordentligt syresatt.

  • Skapa förutsättningar för en stressfri tillvaro vilket du kan göra genom djupandning (även under aktivitet), samt meditation eller andra avstressande aktiviteter.

  • Ge utrymme för reflektion och styr dina handlingar utifrån dina inre värderingar och kärlek.

  • Näringsrik mat är bensin för din kropp så ladda den med de näringsämnen den behöver.

  • Tillbringa tid med dem du älskar och tycker om.

  • Kramas och skratta ofta.

  • Se till att du finns i en gemenskap som stöttar dig och utveckla dina sociala nätverk.

Följer du dessa råd är sannolikheten för att du ska känna dig trygg och få en bra självkänsla goda. Behöver du hjälp på vägen hittar du säkert denna hjälp hos något av företagen i vår förening, välkommen!

Syfte: WellNetWorks syfte är att synliggöra och stärka hälsoföretagen i föreningen.

Vision:
WellNetWorks vision är att vara ett nätverk för engagerade hälsoföretag som tillsammans bidrar till ett ökat välmående!

Historia: I samband med att Ronneby Kommun lanserade varumärket Ronneby – Den moderna Kurorten vaknade intresset för att bilda ett nätverk. Vi ville lära känna varandra för att kunna skapa samarbete och för att bli starkare som företagsgrupp. Det började med några provisoriska lunchmöten med dåvarande näringslivschef Marcus Sandekjaer och flera företagare som visade sitt intresse.

Utifrån dessa lunchmöten tillsattes en styrgrupp för att påbörja arbetet med att skapa en gemensam portal, i form av en hemsida, främst för nätverkets medlemmar men även med en vision om att vara till glädje för kommunens invånare. Vi vill med denna hemsida visa på mångfalden av företag inom branschen hälsa/välmående i Blekinge och vi vill att det ska bli lättare för våra medlemmars kunder att hitta sin egen väg till välmående genom nätverket.

I april 2014 bildades WellNetWork Ideell Förening eftar att i fyra år varit ett nätverk för hälsoföretag. I samband med bildandet tillsattes en styrelse. Vartefter föreningen växte bildades även lokala styrgrupper i Karlskrona , Ronneby och Karlshamn (Väst).

År 2022 startar en omstrukturering och vi går från styrgrupper till att bilda olika kommittéer.

Styrelsen:

Anette Johansson
Ordförande
info@tobisakliniken.se

Ida Henrysson
Vice ordförande
henrysson.ida@gmail.com

Monica Pettersson
Kassör
kassor@wellnetwork.se

Petra Håkansson
Ledamot
petrahakansson74@gmail.com

Vendela Elmström
Sekreterare
medomtanke@bredband2.com

Greenleaves Andersson
Suppleant
greenleaves.andersson@telia.com 

Linda Holmström
Suppleant
linda@solklarhalsa.se

Våra stadgar finner du nedan:
WellNetWork stadgar

Valberedning:
Linda Ljungholm
Sandra Zimmer

Kommittéer

Medlem – maila info@wellnetwork.se för att delta i verksamhetsarbetet i den kommittén du känner engagemang för.

Festkommittén
Inspirations- och medlemskväll

Linda Holmström
Ann-Charlotte Hassellöf
Greenleaves Andersson

Utvecklingskommittén
Kvälls- och frukostmöten med tema (senare även kurser av medlemmar för medlemmar)

Ida Henrysson
Greenleaves Andersson
Ann-Charlotte Hassellöf

Hälsodagen
Planeringsgrupp inför det årliga WellNetWork-eventet

Ida Henrysson
Jeanette Ekström
Anette Johansson
Linda Ljungholm

Ansvarig luncher

Petra Håkansson
LindaHolmström

 

Sociala medier
Administratörer för Facebook, Instagram och eventuellt youtube

Ida Henrysson
Petra Håkansson
Linda Holmström
Anette Johansson

PEPP-grupper
Professionellt, Energi, Positivitet och Prat

Vi har flera grupper om 3-5 medlemmar som träffas regelbundet för att stötta varandra i sitt företagande.
Vill du som medlem vara med i någon? Kontakta info@wellnetwork.se för mer information.

Vilande kommittéer:

Redaktionskommittén
Har hand om hemsidan och korrekturläser texter

Representationskommittén
Arrangera föredrag för allmänheten och deltagande på andra mässor och event

Sponsorkommittén
Kontakta företag för att bidra till vår verksamhet att nå ut med hälsa för alla