Ina Nissen

Gestalterapeut, tar emot enskilda och par för samtal / terapi.

Gestalterapeut Ina Nissen / MIna Holding AB Malmö
Sporregatan 25, 213 77 Malmö
0708-260546
 
Tar emot enskilda och par för samtal / terapi. Varje person ses som unik och expert på sitt eget liv.

Genom att bli medveten och att acceptera det som är, öppnas möjligheten till förändring, utveckling och helande.