Eliszone Massage & Hälsa

Massageverksamhet som utför medicinska behandlingar

Lägger stort fokus på hälsa, välmående & kroppsmedvetenhet.
 
Eliszone Massage & Hälsa
Michaela Elisson
Besöksadress:
Gullberna Park, Flaggskär
371 54 Karlskrona
 
0733-340097
 
FB: Eliszone Massage & Hälsa