EAN EmotionellAndligNärvaro

EAN EmotionellAndligNärvaro

Healing, samtal enskild/familj. Utbildar beroendepers, Human Awareness metodik.

Eva-Lena Österström
Tfn 0709-94 12 23
evalena5650@gmail.com
Karlskrona