WNW mall redovisning Bättre Hälsa-projektet

 
 
Mall för timmarna juli 2019
WNW_Mall_redovisning_tim_Bättre_Hälsa_190701-190718
 
Mall för timmarna april-juni 2019
WNW_Mall_redovisning_tim_Bättre_Hälsa_190401-190630
 
Mall för redovisning:
Redovisning om våra ideella arbetade timmar gällande projektet Bättre Hälsa i Blekinge.
Det kan handla om Hälsorundan, Hälsomässan eller andra aktiviteter/möten rörande projektet i stort. Den timme du bidrar med spelar hela skillnaden .
För varje krona vi ansökt om och fått beviljad från Länsstyrelsen gäller att vi "betalar" hälften genom vår insats i tid och hälften bekostas av projektmedel.
Skicka din signerade redovisning i scannat format till vår kassör Monica Pettersson
kassor@wellnetwork.se
sista datumet i varje kvartal.
Eller per post:
Monica Pettersson 
c/o Ekonomitjänst
Villa Vega
Gymnastikpromenaden 1
3736 Ronneby 

 

Utforska denna kategori: Om WellNetWork