I själens djupa boning

Hyposyntesterapi, en terapi form för ökat välmående innefrån.
Löser upp blockeringar som hindrar från ett liv i fullständig harmoni   
 
I själens djupa boning              
Maria Bexörn
Näckrosvägen 1                         
373 41 Rödeby                 
0708-102005    
www.isjalensdjupaboning.com
moreangelsoul@gmail.com      
Facebook  I Själens djupa boning
 
                           
Utforska denna kategori: Hälsoföretagen