Funktionsmedicinska kliniken i Sölvesborg

Hälsoprofilbedömningar, öronakupunktur, funktionsmedicinsk bedömning, Akupunktur och funktionsmedicin  
    
Funktionsmedicinska kliniken i Sölvesborg  
Malin Nilsson 
Gamla Skolgatan 7                    
Sölvesborg      
0723221413                                  
funktionellhalsa@gmail.com
www.funktionsmedic.se
Facebook under företagsnamnet                    
                                   
Utforska denna kategori: Hälsoföretagen