Hälsomässa

Hälsomässa

Hösten 2018 arrangeras Hälsomässan

 

Med ett holistisk tillvägagångsätt skapar WNW en mässa för Bättre Hälsa i Blekinge. Under denna dag kommer Blekinge att svämma över med hälsokunskap och erfarenhet som ska delas och upplevas av deltagare och besökare för att tillsammans skapa ett medvetnare och friskare Blekinge.

Gemensamt mål är att inspirera till en aktivare livsstil och ge information om vart de kan vända sig för sina behov och önskemål. Samt ge besökarna kunskap om alternativ till att hitta mer medvetna livsstilsval.

 

Mer information kommer inom kort.

 

Vid frågor kontakta battrehalsa@wellnetwork.se och märk ditt mail med HÄLSOMÄSSAN.

 

 

haelsoMAeSSA-red