Om WellNetWork

 

 

 

 

WellNetWork Ideell Förening

Syfte:

WellNetWorks syfte är att synliggöra och stärka hälsoföretagen i föreningen.

Vision:

WellNetWorks vision är att vara ett nätverk för engagerade hälsoföretag som tillsammans bidrar till ett ökat välmående!

I samband med att Ronneby Kommun lanserade varumärket Ronneby – Den moderna Kurorten vaknade intresset för att bilda ett nätverk. Vi ville lära känna varandra för att kunna skapa samarbete och för att bli starkare som företagsgrupp.

Det började med några provisoriska lunchmöten med dåvarande näringslivschef Marcus Sandekjaer och flera företagare som visade sitt intresse.

Utifrån dessa lunchmöten tillsattes en styrgrupp för att påbörja arbetet med att skapa en gemensam portal, i form av en hemsida, främst för nätverkets medlemmar men även med en vision om att vara till glädje för kommunens invånare. Vi vill med denna hemsida visa på mångfalden av företag inom branschen hälsa/välmående i  Blekinge och vi vill att det ska bli lättare för våra medlemmars kunder att hitta sin egen väg till välmående genom nätverket.

I april 2014 bildades WellNetWork Ideell Förening.

 

WellNetWork Ideell Förening är ett nätverk för företag inom hälsa och välmående.

Från att i fyra år varit ett nätverk för hälsoföretag, bildades WellNetWork Ideell Förening i april 2014. I samband med bildandet tillsattes en styrelse. 

Föreningen har även lokala styrgrupper i Karlskrona , Ronneby och Karlshamn.

I styrelsen:

Ann-Charlotte-Hasselloef-sekreterare
Ann-Charlotte Hassellöf
(ordförande)
vaxotek@gmail.com

Linda
Linda Holmström
(vice ordförande)
linda@solklarhalsa.se

Anette-Tobisakliniken-n
Anette Johansson
(sekreterare)
info@tobisakliniken.se

Vendela-ny
Vendela Elmström
(ledamot)
medomtanke@bredband2.com

LindaKlang
Linda Klang
(Suppleant)
linda@blekingeyogastudio.se

Ida-Henrysson
Ida Henrysson
(Suppleant)
henrysson.ida@gmail.com

 woman_KONTUR

Monica Pettersson
(kassör)
kassor@wellnetwork.se

 

Styrgruppens representanter i WellNetWork Karlskrona:

Linda Klang 0730-385060 linda@blekingeyogastudio.se

Vendela Elmström 0733-204003 medomtanke@bredband2.com

Ylva Haasum 0733-002363 terapi@haasum.se

 

Styrgruppens representanter i WellNetWork Väst:

Linda Holmström 0708-665747 linda@solklarhalsa.se

Monia Larsson 0736-909000 info@monia.se

 

 

 


Visa per sida
Sortera efter